För ett år sedan fick jag mitt cancerbesked.

Min cancerresa - från besked till friskskrivning.